גלריית הפרויקטים

בית משפחת אלגביש - מושב מגשימים

בית משפחת קחטן - מושב טל שחר

בית משפחת מרכס - מושב שקף

בית משפחת רז - קיבוץ יהל

בית משפחת סילבר - מושב לוטם

בית משפחת יניב - מושב דבורה